Přejít na obsah

Změny

View changes from to


18. listopadu 2021 9:18:35 SEČ, Gravatar opendata:
  • Aktualizovaný popis Vybavenost z

    Služby pro seniory představují koncept kvalitního bydlení, který je doplněn o sociální a zdravotní péči. Pro poskytování pečovatelských služeb ve městě je nezbytné zajistit dostatečný personál. Počet personálu pečovatelské služby zaznamenával v posledních letech nárůst. V roce 2017 poskytovalo tyto služby 156 pracovníků. Ukazatel poskytuje informace nejen občanům při řešení životních situací, ale městu jakožto zřizovateli dává zpětnou vazbu pro zajištění finančních zdrojů a dostatečného personálu pro zajišťování pečovatelské služby. Počet dostupných míst v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory a v pobytových odlehčovacích službách v roce 2019 dosáhnul 874 míst.
    na
    Služby pro seniory představují koncept kvalitního bydlení, který je doplněn o sociální a zdravotní péči. Pro poskytování pečovatelských služeb ve městě je nezbytné zajistit dostatečný personál. Počet personálu pečovatelské služby zaznamenával v posledních letech nárůst. V roce 2017 poskytovalo tyto služby 156 pracovníků. Ukazatel poskytuje informace nejen občanům při řešení životních situací, ale městu jakožto zřizovateli dává zpětnou vazbu pro zajištění finančních zdrojů a dostatečného personálu pro zajišťování pečovatelské služby. Počet dostupných míst v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory a v pobytových odlehčovacích službách v roce 2020 dosáhnul 888 míst.