Doprava

Vedení města má zájem na neustálém zkvalitňování městské hromadné dopravy jako služby obyvatelstvu i důležitého nástroje pro omezování podílu individuální automobilové dopravy. Touto cestou chce propagovat MHD jako kvalitní alternativu k automobilové dopravě a motivovat občany města k jejímu dalšímu využívání. V posledních čtyřech letech počet cestujících MHD přesáhnul hodnotu 40 mil. přepravených osob za rok. Aktuálně mají liberečtí občané k dispozici 49 autobusových a tramvajových linek MHD. Zajímavostí je, že v roce 2014 dosáhla celková délka linek MHD 629 km.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno listopadu 12, 2021, 09:46 (SEČ)
Vytvořeno listopadu 12, 2021, 09:46 (SEČ)