Životní prostředí

Zeleň ve městě je vnímána jako místo pro odpočinek a volný čas. Město se snaží vylepšovat životní podmínky obyvatelstva právě i rozšiřováním zelených ploch. Zahrnuje lesy, nelesní stromovou a křovištní vegetaci, sídelní vegetaci, trvalý travní porost (louky, pastviny), sady, zahrady a zahrádkářské osady. Ukazatel umožňuje občanům sledovat, jak se ročně vyvíjí velikost zelených ploch, které mohou využívat. V roce 2019 zaujímala plocha zeleně na území města 8761 hektarů.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno listopadu 12, 2021, 10:00 (SEČ)
Vytvořeno listopadu 12, 2021, 09:59 (SEČ)