Statutární Město Liberec

Krajské město Libereckého kraje s populací přibližně 104 tisíc obyvatel je pátým největším městem v České Republice. Je taktéž zakládajícím členem a hlavním městem Euroregionu Nisa.