11 datových sad nalezeno

Organizace: Statutární Město Liberec

Filtrovat výsledky
 • Úřední deska města Liberec

  Na tomto místě jsou v elektronické formě zveřejněné právní předpisy, rozhodnutí a další dokumenty města jako opatření či oznánení.
 • Životní situace

  Co dělat když ... poskytuje občanům podporu v nastalých životních situacích. Naleznete zde důležité informace, kontakty a kroky, jak v daných situacích postupovat.
 • Návrhy rozpočtu města 2021

  Návrhy rozpočtu města Liberec za rok 2021.
 • Matrika

  Tento ukazatel poskytuje každoroční srovnání počtu narozených dětí mezi lety 2013-2020. Průměrně se každý rok narodilo přibližně 1500 dětí. Nejvyšší počet narozených dětí byl...
 • Vybavenost

  Služby pro seniory představují koncept kvalitního bydlení, který je doplněn o sociální a zdravotní péči. Pro poskytování pečovatelských služeb ve městě je nezbytné zajistit...
 • Vzdělání a školství

  Aktuality o počtu míst v mateřských školách zřízených městem patří mezi dlouhodobě nejžádanější informace. Vedení města aktivně přistupuje k řešení otázky dostatečného počtu...
 • Kultura a cestovní ruch

  Cestovní ruch je pro Liberec důležitou součástí místní ekonomiky. Ukazatelé umožňují meziroční srovnání atraktivity míst v Liberci pro návštěvníky a poskytují vedení města...
 • Životní prostředí

  Zeleň ve městě je vnímána jako místo pro odpočinek a volný čas. Město se snaží vylepšovat životní podmínky obyvatelstva právě i rozšiřováním zelených ploch. Zahrnuje lesy,...
 • Doprava

  Vedení města má zájem na neustálém zkvalitňování městské hromadné dopravy jako služby obyvatelstvu i důležitého nástroje pro omezování podílu individuální automobilové dopravy....
 • Veřejná správa

  Poskytování služeb obyvatelům je základním posláním samosprávy města. Každý měsíc se naši úředníci v rámci všech agend osobně věnují téměř 16 tisícům návštěvníků. V letech 2013...
 • Bezpečnost

  Zajištění bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku patří mezi základní priority našeho města. Osobně na to dohlížejí strážníci a strážnice Městské policie. Město zlepšuje...