8 datových sad nalezeno

Formáty: XLSX

Filtrovat výsledky
  • Matrika

    Tento ukazatel poskytuje každoroční srovnání počtu narozených dětí mezi lety 2013-2020. Průměrně se každý rok narodilo přibližně 1500 dětí. Nejvyšší počet narozených dětí byl...
  • Vybavenost

    Služby pro seniory představují koncept kvalitního bydlení, který je doplněn o sociální a zdravotní péči. Pro poskytování pečovatelských služeb ve městě je nezbytné zajistit...
  • Vzdělání a školství

    Aktuality o počtu míst v mateřských školách zřízených městem patří mezi dlouhodobě nejžádanější informace. Vedení města aktivně přistupuje k řešení otázky dostatečného počtu...
  • Kultura a cestovní ruch

    Cestovní ruch je pro Liberec důležitou součástí místní ekonomiky. Ukazatelé umožňují meziroční srovnání atraktivity míst v Liberci pro návštěvníky a poskytují vedení města...
  • Životní prostředí

    Zeleň ve městě je vnímána jako místo pro odpočinek a volný čas. Město se snaží vylepšovat životní podmínky obyvatelstva právě i rozšiřováním zelených ploch. Zahrnuje lesy,...
  • Doprava

    Vedení města má zájem na neustálém zkvalitňování městské hromadné dopravy jako služby obyvatelstvu i důležitého nástroje pro omezování podílu individuální automobilové dopravy....
  • Veřejná správa

    Poskytování služeb obyvatelům je základním posláním samosprávy města. Každý měsíc se naši úředníci v rámci všech agend osobně věnují téměř 16 tisícům návštěvníků. V letech 2013...
  • Bezpečnost

    Zajištění bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku patří mezi základní priority našeho města. Osobně na to dohlížejí strážníci a strážnice Městské policie. Město zlepšuje...